Naszą misją jest wspomaganie samorządów oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w realizacji zadań mających na celu szeroko pojętą ochronę przyrody a zwłaszcza ochronę bioróżnorodności i krajobrazu, w celu zachowania bądź uwypuklenia atrakcyjności regionu. Ponadto, prowadzimy działania dotyczące kształtowania świadomości ekologicznej, praw przyrody i właściwych postaw w odniesieniu do środowiska naturalnego w życiu codziennym.
    Dysponujemy unikalną wiedzą w zakresie ochrony przyrody. Analizujemy zmiany oraz ich dynamikę w całym Regionie.
    Niewątpliwym walorem naszych usług jest łączenie podstaw teoretycznych z bieżącą praktyką w terenie i autentycznym zaangażowaniem w to co robimy.Zapraszamy do współpracy
Ewa i Wojciech Mrugowscy